Forside

Skibet Kirke

Velkommen til Skibet Kirke

Menighedsrådsvalg I Skibet Sogn.

På valgforsamling afholdt tirsdag den 15. september er i Skibet Sogn valgt følgende til menighedsrådet:

Mette Kyed Lissau, Hans Cordius, Mette Kirsten Grøn Holm, Anne Boesgaard Kragh, Knud Erik Guldbæk Arentsen, Grethe Skovlund, Bente Raun Boné og  Charlotte Barbara Westphal Eriksen

Som stedfortrædere er valgt:

Kathrine Møgelbjerg Jørgensen, Erik Rødsgaard Jørgensen, Birthe Bøgvad Lind og Bodil Lund

Samtidig bekendtgøres, at der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020, kan indgives en kandidatliste, og dermed udløses afstemningsvalg.

Der skal vælges 8 medlemmer til menighedsrådet. Kandidatlisten skal underskrives af 8 stillere. Menighedsrådets funktionsperiode er 4 år.

Kandidatlisten kan afleveres til :

Anne Kragh Ådalsvej 10, 7100 Vejle 26397288

Grethe Skovlund Skibet Bakkevej 9, 7100 Vejle 25122621

Eventuel træffetid kan aftales telefonisk.

Kandidatlisten skal udarbejdes på en af kirkeministeriet godkendt formular

Arkiv


Kirkeblad

Liturgi

Prædikerne


Åbningstider

Kirkekontoret:.

Tirsdag og torsdag

9.00-13.00

Adresse:

Skibetvej 166

7100 Vejle


Tlf. 75 88 15 09

Mail: skibet.sogn@km.dk

SikkerMail: "Send sikkert til"

CVR: 14797017

Copyright © All Rights Reserved