Hvem er vi

Formand for menighedsrådet,

formand for valgbestyrelsen, formand Kirke –og kirkegårdsudvalg,

formand for udsmykningsudvalg, komite for Ydre Mission


Hans Cordius, Havesangervej 27, Knabberup, 7100 Vejle.

Tlf: 7583 1574 / 2025 1574

mail:  hanjet@stofanet.dkNæstformand for menighedsrådet,

Præstegårdsudvalg, aktivitetsudvalg, Udsmykningsudvalg, kontakt til Diakonipræst,

medl. Af valgbestyrelsen.  


Anne Boesgaard Kragh, Ådalsvej 10, 7100 Vejle.

Tlf: 2639 7288

mail: a.kragh@stofanet.dk

Kontaktperson

Kontaktperson, budgetkoordineringsudvag


Mette Lissau, Stenagervænget 4, 7100 Vejle.

Tlf. 6130 8931

Mail: mt@enevold-lissau.dk

Sekretær,

budgetkoordineringsudvalg


Knud Erik G Arentsen, Sønderskovvej 13, 7100 Vejle.

Tlf. 2946 2217

mail: knud.erik.arentsen@gmail.com

Kasserer,

budgetkoordinator, kirke –og kirkegårdsudvalg


Mette Kirsten Grøn Holm, Bakkeglimt 11, 7100 Vejle.

Tlf. 5127 2807

Mail: mette-holm@mail.dk  

Kirkeværge

præstegårdsudvalg, aktivitets og kommunikations udvalg, kontaktp. til Lokalråd,


Grethe Skovlund, Skibet Bakkevej 9, 7100 Vejle.

Tlf. 2512 2621

Mail: gresk@profibermail.dk


Aktivitetsudvalg,

Korudvalg, kommunikationsudvalg,

Kontaktperson til FDF, repræsentantskab Ungdomspræst,

Skole – kirke samarbejdet


Bente Raun Boné, Bakkeglimt 4, 7100 Vejle.

Tlf. 3029 6623

mail: bente.raun.bone@hotmail.com  
Kirke og kirkegårds udvalg,

repræsentantskab Ungdomspræst

og skole- kirke samarbejde, ak

tivitets og kommunikations udvalg


Charlotte Westphal Eriksen

Mob.: 2680 9018

Mail: charlottewestphaleriksen@gmail.com