Højmesse

Gudstjenestens forløb i Skibet Kirke


Der kan være visse mindre justeringer, hvis der er dåb eller ved særlige anledninger. Men i hovedsagen er gudstjenestens gang således:


KLOKKERINGNING

PRÆLUDIUM, forspil på orgel (evt. medvirker kirkens kor). Hvis der er dåb, føres dåbsfamilierne ind med lys-børn forrest.

INDGANGSBØN, som kirkesangeren eller en frivillig beder på menighedens vegne.

FØRSTE SALME

SALUTATION, som betyder: hilsen

KOLLEKT, som egentlig betyder samling - men kollekten er her en fælles bøn, som præsten beder på menighedens vegne.

FØRSTE LÆSNING FRA BIBELEN

ANDEN SALME

(DÅB)

ANDEN LÆSNING FRA BIBELEN, udgår, hvis der er dåb.

TROSBEKENDELSEN, udgår, hvis der er dåb.

TREDJE SALME

Fra prædikestolen:

PRÆDIKEN over søndagens tekst, som slutter med en lovprisning til Gud

KIRKEBØN

MEDDELELSER

DEN APOSTOLSKE VELSIGNELSE

FJERDE SALME

NADVEREN - til bords med Kristus. Herunder synger koret og menigheden salmen O, du Guds lam (DDS 439)

NADVERSALME

TAKKEBØN

VELSIGNELSEN, som slutter med 3 x amen

AFSLUTNINGS-SALME

UDGANGSBØN, som kirkesangeren eller en frivillig beder på menighedens vegne.

POSTLUDIUM, afslutningsspil fra organisten

KIRKEKAFFE - fællesskabet fortsætter efter gudstjenesten!

De særlige gudstjenester har et noget anderledes forløb, f.eks. familiegudstjenesten, børnegudstjenester, særlige gudstjenester ved jul, påske o.l.