Skibet kirkegård

Fredningstid


Kistegravsted: 30 år

Urnegravsted: 20 år

Urnegravplads med plade: 20 år

Ukendtes gravplads (urne): 10 år


Takster i 2019


Folkekirkemedlemmer

Gravkastning voksengrav: 3.147,39 kr.

Gravkastning barnegrav:1.069,78 kr.

Urnenedsættelse: 534,90 kr.


Ikke-folkekirkemedlemmer

Gravkastning voksengrav: 6.142,80 kr.

Gravkastning barnegrav:2.567,49 kr.

Urnenedsættelse: 1.604,60 kr.


Alle takster er incl. moms.


For yderligere information om takster vedr. erhvervelse og vedligeholdelse, læs mere