Liturgi ved bisættelse

KLOKKERINGNING

PRÆLUDIUM

SALME

HILSEN

INDLEDNINGSKOLLEKT

LÆSNINGER

TROSBEKENDELSE

SALME

TALE ved båren

LOVPRISNING

JORDPÅKASTELSE

KORT STILHED

FADERVOR

APOSTOLSK VELSIGNELSE

EVT. MUSIKALSK INDSLAG

SALME

SLUTNINGSKOLLEKT

ARONITISK VELSIGNELSE

SALME

FAMILIENS TAK, forestås evt. af præsten på familiens vegne.

POSTLUDIUM, hvorunder båren bæres ud til rustvognen.


Ved rustvognen:


Når kisten er på plads i bilen, har følget mulighed for at kaste roser på kisten.

Derefter kører bilen stille ned til kirkegærdet og standser. Følget følger efter og hører bedeslagene. Herefter kører rustvognen.