Dødsfald

Ved dødsfald sættes verden på mange måder i stå. Og alligevel skal der ske en masse ganske hurtigt. Dødsfaldet skal anmeldes til kirkekontoret i bopælssognet senest efter 2 dage, og inden 14 dage skal der finde en begravelse eller bisættelse sted. Der skal vælges mellem en jordbegravelse eller en bisættelse med efterfølgende brænding og urnenedsættelse. Der skal også vælges, hvorvidt der skal være en kirkelig medvirken ved højtideligheden. Som grundregel betragtes medlemskab af folkekirken som udtryk for afdødes ønske om, at handlingen skal forestås af en præst og finde sted i en kirke.


Præsten er tillige det offentliges begravelsesmyndighed, der på samfundets vegne afgør, om afdøde kan begraves/brændes. Ved uenighed i familien fremlægges denne i sidste instans for begravelsesmyndigheden, der skal tage størst mulig hensyn til afdødes ønsker. Begravelsesmyndighedens afgørelse kan ankes til Skifteretten.


Ved et dødsfald kontaktes først en bedemand, som derefter kommer på besøg og hjælper med at ordne det praktiske omkring dødsfaldet. Han varetager som oftest også i samråd med familien at aftale et tidspunkt for begravelsen eller bisættelsen med præsten. Bedemanden beder desuden familien om at tilvejebringe de nødvendige papirer, hvorefter kirkekontoret ved Skibet kirke tager sig af de juridiske omstændigheder.


Et par dage før handlingen kommer præsten på besøg for at snakke med de pårørende og afklare eventuelle tvivlsspørgsmål og ønsker vedr. begravelsen/bisættelsen. Graveren viser gerne forskellige gravsteder frem.