Ungdomskor

Ungdomskoret består af sangglade børn og unge fra 4. klasse og op.


Koret øver onsdag kl. 15.45-17.30.


Ungdomskoret deltager ved ca. 1 gudstjeneste om søndagen. Derudover synger koret koncerter og medvirker ved specielle lejligheder i kirken.


Der er optagelsesprøve til Ungdomskoret.


Sangglæden driver koret, og repertoiret er meget bredt


Ungdomskoret er under ledelse af Kirke- & kulturmedarbejder, Jesper Bauder


Ønsker du at vide mere om koret er du velkommen til at kontakte

Jesper på e-mail: jesba@km.dk