Præstens klumme

Skibet Kirke

Her kan du løbende læse indlæg fra vores sognepræst, Ulrik Overgaard


Du kan også vælge at se nogle udvalgte TV udsendelser om tro og eksistens ved at klikke her.

Skal det hedde Noas ark eller Noas båd?


I påsken, hvor jeg pga. corona ikke kunne holde gudstjenester
og derfor var nødt til at nøjes med at lave videoer
med helligdagenes læsninger, udnyttede jeg chancen og
introducerede den nye bibeloversættelse til moderne dansk
med titlen Bibelen 2020. Det er en samlet oversættelse af
alle bibelens tekster fra grundsprogene til nudansk lavet af
eksperter i hebraisk og græsk og bearbejdet af forfattere
og sprogfolk med indgående kendskab til moderne dansk.
Arbejdet har varet næsten 20 år, og derfor er det synd, dels
at corona-restriktionerne fuldstændigt forpurrede præsentationen
i slutningen af marts, dels at oversættelsen har
fået temmelig hårde og unuancerede ord med på vejen i
anmeldelserne.
Det er helt normalt, at det skaber debat, når man roder
med bibelens tekster. For sejler Noa i en båd eller i en ark?
Kan ord som synd, salighed og pagt erstattes eller helt udelades,
uden at noget går tabt? Salig er man eksempelvis, når
man hviler i troen på Guds vilje, og heldig er man, når man
vinder i lotto. Det er vel ikke det samme?
Det er med andre ord vigtigt i forbindelse med enhver
ændring af den bibelske tekst at råbe højt om den teologiske
dybde, der i værste fald kan gå tabt. Ikke desto mindre er det
et stort og imponerende arbejde, Bibelselskabet har gjort,
med en klar bestræbelse på at gøre bibelen nutidig, samtidigt
med at betydnigen fastholdes og ind imellem faktisk skærpes.
Ordet ”aftale” erstatter eksempelvis det gamle, smukke ord
”testamente”, og selvom det er svært at opgive så smukt et
ord, så er det faktisk mere præcist i beskrivelsen af forholdet
mellem menneskene og Gud. Et andet eksempel er, at
bibelens tids- og kulturbundne mands-dominans er blevet
gjort mere alment menneskeligt. Det er faktisk ikke kun mere
moderne, men også langt mere i kristen ånd.
Og på den måde bliver det efterhånden klart, at bibelens
budskab ikke står mindre stærkt i det nutidige sprog. Bibelen
er stadig grum på mange måder. Faderen i Den Gamle Aftale
virker stadig ikke særligt overbærende af væsen. Sønnen i
Den Nye Aftale afregner stadig dobbeltmoral og manglende
rygrad ved kasse ét. Hvad der tabes i forhold til traditionen,
vindes til gengæld i tekstens nærvær og relevans for os, der
bruger den i dag.
Og dette har at gøre med det vigtige sjælesørgeriske behov,
som Bibelen 2020 er blevet til for at imødekomme. For
selvom den bibel, vi alle kender og holder af, den autoriserede
danske bibeloversættelse fra 1992, er skøn med dens
præcise balancegang mellem tradition og fornyelse og dens
gedigne og præcise fastholdelse af de mange fortolkningsmuligheder
i orignialteksterne, så har det alt sammen en pris
på læsbarheden. Og her kommer Bibelen 2020 os i møde.
For bibelen er jo også et stykke litteratur, og måske endda
verdens smukkeste poesi. Og ordet poesi stammer jo netop
fra græsk (ποίησης) og betyder “skabelse”. På den måde
rammer det ganske præcist mit forhold til Bibelen.
For når jeg læser og studerer bibelen og gransker og meditere
over teksterne, så lærer jeg en masse og bliver klogere på
min religion. Men hvis jeg i stedet gerne vil være klogere på
min tro, er det ikke kun bibelens konkrete og mest præcise
mening, der er på spil. Det er især ordenes betydning for mit

konkrete liv, mine tanker og min ufuldkommenhed... og ikke
mindst ordenes fortolkning af alt det, der er så stort i mit liv,
at jeg har brug for at forklaringsrum:
Kærligheden: Tænk, at min hustru har holdt mig ud i 20 år!
Skabelse: Tænk, at jeg har fået tre børn, som nu begynder
at nærme sig voksen alderen og sådan har det godt. Velsignelse:
Tænk, at vi i det store hele har været helt forskånet
for sygdom i familien.
Tilgivelse: Tænk, at min hustru har holdt mig ud i 20 år!
Alt det lader sig ikke forklare af den videnskab, som jeg også
tror på. Men det gør bibelen på smukkeste vis, når jeg får lov
at læse den som poesi. Så tak til Bibelselskabet for Biblen
2020. Det er det er en lækker bog, både i form og indhold.


God sommer til alle i og uden for Skibet Sogn! UO


Åbningstider

Kirkekontoret:.

Tirsdag og torsdag

9.00-13.00

Adresse:

Skibetvej 166

7100 Vejle


Tlf. 75 88 15 09

skibet.sogn@km.dk


CVR: 14797017

Copyright © All Rights Reserved