Ansatte

Skibet Kirke

Kordegn

Marianne F. Hundtofte

Tlf. 7588 1509

Mail: mfh@km.dk

 

Kirkekontoret

Åbningstider:

Onsdag, torsdag og fredag

kl. 10.00-12.00

Kordegnvikar

Erik Schønwaldt

Tlf: 7588 1509

Mail: ers@km.dk

 

Organist

Bjørn Elkjer

bjorn@elkjermusik.dk

Tlf. 2671 1781

 

 

Kirke- & Kulturmedarbejder

Jesper Bauder

jesperbauderjazz@gmail.com

Tlf. 25 39 16 64

 

 

Kirkesanger

Charlotte W. Eriksen

charlottewestphaleriksen@gmail.com

Kirkesanger

Brian Bonderup

brian_bonderup@hotmail.com

Graver og kirketjener

Erik Gjøl Rasmussen

Tlf. 29 39 63 77

erira@km.dk

Gravermedhjælper

Ken Hermansen

kenhe@km.dk

Åbningstider

Kirkekontoret:.

Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

10.00-12.00

Kordegn: Marianne F. Hundtofte

Kordegnvikar

Erik Schønwaldt

75 88 15 09

Adresse:

Skibetvej 166

7100 Vejle

 

Tlf. 75 88 15 09

skibet.sogn@km.dk

 

CVR: 14797017

Copyright © All Rights Reserved