Præstens klumme

Skibet Kirke

Her kan du løbende læse indlæg fra vores sognepræst, Ulrik Overgaard


Du kan også vælge at se nogle udvalgte TV udsendelser om tro og eksistens ved at klikke her.

Juni 2019


Spiritus uden tømmermænd
Pinse forbindes for mange med pinsefrokoster med smørrebrød
og kolde øller i det grønne eller med morgenbrød og
Gammel Dansk i solen foran campingvognen.
En anden gammel dansk pinsetradition er at glæde sig til at se
pinsesolen danse. Det kan man gøre ved at stå tidligt op og nyde
solen, f.eks. 2. pinsedag ved en gudstjeneste i det fri, som vi gør
her i Skibet. Man kan også følge en københavnsk tradition fra
midten af 1800-tallet, og lade være med at gå i seng og i stedet
danse og feste hele natten med så meget spiritus, at verden
snurrer så ganske rundt, når solen viser sig morgenen efter.
Pinse hænger med andre ord for mange sammen med den
hygge, hvor der er spiritus involveret. Jeg må dog, overskriften
til trods, skuffe dem med hang til store mængder alkohol, for
jeg inviterer ikke til drikkegilder i præstegårdshaven, og jeg har
heller ikke fundet mirakelkuren, der kan fjerne den hovedpine,
der kommer af at drikke for meget.
For den spiritus, jeg tænker på, er Spiritus Sanctus, som Helligånden
hedder på latin, og den giver ikke tømmermænd.
Den giver til gengæld så meget andet. For livet er for mig så
mangfoldigt og stort, at det giver anledning til daglig undren.
Det gælder ikke mindst, når man bliver forældre. Det nye liv er
næsten for fantastisk til at være en tilfældighed. Der må være
én, der har sat det i gang, og som sørger for, at alting sker på
helt rette tid. Der mangler ligesom en brik, hvis man ikke også
inddrager et ophav, en skaber og inspirator. Og det er netop,
hvad Gud er. Parallelt med biologien – eller måske nærmere
igennem den – er Gud altings ophav, som ikke blot sætter os
ind i verden, men som i kravet om næstekærlighed til stadighed
giver os en retning med det liv, han skænker. Han får så at sige
den enkelte til at forlade sig selv for at komme til sig selv i og
hos de andre.
Vi plejer derfor – temmelig luftigt og indforstået – at sige i
kirken, at Helligånden er Guds usynlige nærvær på jorden i
dag. At Jesus ville være noget fortidigt, og kirken ville være et
museum uden ånden.
Men al denne luftige indforståethed er måske samtidig en af
årsagerne til, at kirken kan være svær for mange at forholde sig
til. Mange bryder sig måske egentlig ikke så meget om at bruge
ordet tro, selvom de har religiøse oplevelser i deres hverdag.
Det er for måske lettere at sige, at Jeg håber, at det vil gå mit
barn godt, og at jeg skal se mine kære afdøde igen en dag, end
at jeg tror det. For vi ved jo ikke med sikkerhed, hvad vi kan tro
på. Ofte har folk det derfor lettere med ord som: jeg ønsker, jeg
håber og jeg beder om. Måske skyldes det også, at chancen for
at blive skuffet er mindre, når man bruger den slags ord. Men
grundlæggende har de samme betydning, når vi mærker, at de
kommer indefra som en lindrende tanke eller følelse udenom
al fornuft – kort sagt som tro.
Når vi altså ikke taler så meget om, at Helligånden er Guds
usynlige nærvær på jorden, men i stedet arbejder på at få

frem, at den kan forstås som det godes virkende kraft i os, så
bliver det meget nemmere for os at forstå, hvad Helligånden
er. For det er gennem kærligheden, Helligånden bliver virkelig
for mennesker. Det er kærligheden, der viser os det underfulde
i tilværelsen og gør os i stand til at elske og skabe fællesskaber.
Og når vi opdager det, bliver det ikke spor luftigt og indforstået,
men derimod helt naturligt at tale om, at ånden skinner igennem
i tro, håb og kærlighed. Og det er pinsens grundlæggende
budskab – helt uden tømmermænd!Tegning fra “Illustreret Tidende” 31.05.1874. “

En Pintseudflugt - hjemtouren” af Knud Gamborg. Herrerne her er vist blevet temmeligt
beskænkede og én svinger med grønne grene.

I venstre side har en herre og en dame tilsyneladende gang i en lille flirt.


Åbningstider

Kirkekontoret:.

Tirsdag og torsdag

9.00-13.00

Adresse:

Skibetvej 166

7100 Vejle


Tlf. 75 88 15 09

skibet.sogn@km.dk


CVR: 14797017

Copyright © All Rights Reserved